White Goddess Miracle Mantra Pose

I’m calling it in. 🌈❤️
.
Complete Miracle #Mantra:
Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa
Pooree hoee karaamaat aap sirajanhaarai dhaari-aa
Sikhee atai sangatee paarbrahm kar namasakaari-aa
Atal athaa-o atol too tayraa ant na paaraavaari-aa
Jinee too sayvi-aa bhaa-o kar say tudh paar utaari-aa
Lab lobh kaam krodh mo maar kadhay tudh saparvaari-aa
Dhan so tayraa thaan hai sach tayraa paisakaari-aa
Naanak too lehanaa toohai gur amar too veechaari-aa
Gur dithaa taa man saadhaari-aa
Language: Gurmukhi
Source: Siri Guru Granth Sahib
This Meditation is in praise of Guru Ram Das who is able to manifest miracles. This shabd (prayer) is chanted to bring miracles into your life.
.
.
Lens #bali #kundalini #yoga #miracles #alchemyofyoga
Villa Tanah Shanti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s